Tietosuojakäytäntö ja tietosuojaehdot

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme tietoja, mm. henkilötietoja (esimerkiksi asiakkaan tai hänen edustajansa etu- ja sukunimi, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelin) (jäljempänä tiedot) seuraavissa tapauksissa:

  • tilauksen täyttäminen tilauksen tekemisen yhteydessä
  • laista johtuvien velvoitteiden noudattaminen

Keräämme tietoja yleensä suoraan rekisteröidyltä hänen suostumuksestaan. Lisäksi käytämme evästeitä optimoidaksemme verkkosivustomme käyttökokemusta ja tarjotaksemme asiakkaillemme parempia palveluita.

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on oikeutettu etu. Noudatamme ensisijaisesti yleistä tietosuoja-asetusta ja henkilötietosuojalakia.

Rekisterinpitäjä

Vastaava rekisterinpitäjä on Infolevi OÜ (11182369, Jahu 5, Tallinna). Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tiedot käsiteltäviksi henkilötietojen käsittelijöille (esimerkiksi verkkosivujen kehittäjälle, kuljetuspalvelun tarjoajalle, maksupalvelun tarjoajalle, tekstiviestipalvelun tarjoajalle, palvelimen isännöintipalvelun tarjoajalle), joiden kanssa rekisterinpitäjä on sopimussuhteessa.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen kohdassa 1 mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi, oikeuksiemme suojaamiseksi tai lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Tietojen suojaaminen

Tavoitteena on estää tietojen luvaton käsittely varmistamalla tarveperusteinen pääsy tietoihin ja estämällä tietojen luvaton luovuttaminen.

Käytämme tätä varten organisatorisia, fyysisiä ja IT-turvatoimia. Rekisterinpitäjän työntekijät ovat velvollisia noudattamaan tietoja käsitellessään kaikkia laista johtuvia tietosuojasääntöjä.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja käsittelemme ja miten niitä käsittelemme.
  • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, jos tietoja käsitellään suostumuksen perusteella.
  • Oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietoja käsitellään suostumuksen perusteella ja suostumus on peruutettu tai jos tietojen säilytysaika on umpeutunut eikä tietoja tarvitse arkistoida.
  • Oikeus vaatia tietojen oikaisua, jos ne ovat muuttuneet tai muutoin puutteelliset tai virheelliset.
  • Oikeus kääntyä tietosuojaviraston tai tuomioistuimen puoleen.